Nose of Dog

Tematräffar Nose Work

Tematräffarna är för dig som kanske har svårt att binda upp dig på en hel kurs, eller för dig som känner att man vill träna lite extra på vissa delar eller för dig som bara vill ha lite nya idéer och utmaningar till sin träning hemma.

Varje träff är på 2 timmar och kostar 250 kr per träff eller boka in dig på 4 träffar för 900 kr.

De flesta tematräffarna går att anpassa till både klass 1 och klass 2. Vänligen uppge i din anmälan om du vill ha klass 1 eller 2 sök.

INPLANERADE TEMATRÄFFAR:

Behållarsök (enligt klass 2) - Onsdag 6/2 18.00 - 20.00
I klass 2 och 3 behöver behållarsöket inte längre bestå enbart av kartonger, utan alla typer av behållare är tillåtna. Detta bjuder många gånger på spännande utmaningar och möjligheter! Denna träff lämpar sig både för klass 1- och klass 2-ekipage

Störningsdofter (enligt klass 2) - Torsdag 14/2 18.00 - 20.00
I klass 2 och 3 kan det förekomma störningsdofter utlagda i sökområdet. Lyckas hunden att hålla sig från frestelserna och fortsätter jakten på den rätta doften? Och lyckas hundägaren läsa av sin hund när den nosar på en störningsdoft och när hunden markerar rätt doft? Denna träff lämpar sig både för klass 1- och klass 2-ekipage

Oåtkomliga gömmor (enligt klass 2) - Torsdag 21/2 18.00 - 20.00
I klass 2 och 3 kan det förekomma doftgömmor som hunden inte kommer kunna nå hela vägen fram till. Detta är något vi behöver träna oss på - hur markerar våran hund när en doft tex är instängd i en låda? Denna träff lämpar sig både för klass 1- och klass 2-ekipage

Höga gömmor (klass 1 och 2) Torsdag 28/2 18.00 - 20.00
Höga gömmor kan förekomma i alla klasser, men i klass 1 ska även den minsta hunden kunna nå fram till doftkällan (men kan behöva hjälp av omgivningen). I klass 2 och 3 kan doften vara så pass högt att hunden inte når fram. Till klass 1-ekipage som går denna tematräff tränar vi på att få hunden att våga använda miljön till att nå högt, till klass 2-ekipage tittar vi även på oåtkomliga gömmor höjdmässigt.

Anmälan sker till svartvithund@gmail.com. Uppge vilken eller vilka av tematräffarna du önskar anmäla dig till och om du är intresserad av klass 1- eller klass 2-sök.