Nose of Dog

Tematräffar Nose Work & Specialsök

Tematräffarna är för dig som kanske har svårt att binda upp dig på en hel kurs, för dig som känner att man vill träna lite extra på vissa delar eller för dig som bara vill ha lite nya idéer och utmaningar till sin träning hemma.

Varje träff är på 1,5 timme och kostar 250 kr per träff.

INPLANERADE TEMATRÄFFAR:

Söndag 6/9 Höga gömmor 13.00 - 14.30
Höga gömmor förekommer i både Nose Work och i Specialsöket, oavsett vilken klass man tävlar. En hög gömma kan vara både åtkomlig och oåtkomlig. Under denna tematräff kommer sökområderna individanpassas efter vilka som anmäler sig och passar oavsett om du är nybörjare eller van utövare. Nämn i mailet om du vill ha måldoften eukalyptus (sam klass 1 eller klass 2-gömmor) eller röd kong classic.

Onsdag 16/9 Djupa gömmor 18.00 - 19.30
En djup gömma är en gömma som hunden inte har möjlighet att nå ända fram till. Hur får man hunden att inte tappa motivationen i denna typ av sök? När ska man berömma och belöna? Och var? Sökområderna individanpassas efter vilka som anmäler sig och passar oavsett om du är nybörjare eller van utövare. Nämn i mailet om du vill ha måldoften eukalyptus (samt klass 1 eller klass 2-gömmor) eller röd kong classic.

Söndag 27/9 Terrängsök 10.00 - 11.30
Här kommer hundarna få söka i olika terränger och med olika svårighetsgrader och storlekar. Vad som kommer vara den gemensamma nämnaren här är att doften inte kommer vara placerad på något föremål, utan det kommer vara markgömmor av olika slag. Sökområderna individanpassas efter vilka som anmäler sig och passar oavsett om du är nybörjare eller van utövare. Nämn i mailet om du vill ha måldoften eukalyptus (samt klass 1 eller klass 2-gömmor) eller röd kong classic.


Anmälan sker till svartvithund@gmail.com. Uppge vilken eller vilka av tematräffarna du önskar anmäla dig till och om du vill ha måldoft eukalyptus (samt om du vill ha klass 1 eller klass 2-gömmor) eller röd kong classic.