Resultatlista StallsNosen

Inomhussök 1: "Tomrummet"

 1. Susanne med Ella:               25 p     0 fel     00:05,66
 2. Camilla med Kummin:       25 p     0 fel     00:06,81
 3. Irene med Zappo:                25 p     0 fel     00:13,32
 4. Lena med Edvin:                 25 p     0 fel     00:13,62
 5. Ulrika med Siri:                  25 p     0 fel     00:14,78
 6. Annica med Mixa:              25 p     0 fel       00:15,90
 7. Margareta med Jack:         25 p     0 fel     00:16,16
 8. Linda med Chaplin:           25 p     0 fel     00:16,62
 9. Gittan med Sigge:               25 p     0 fel     00:17,04
 10. Kristina med Signe:           25 p     0 fel     00:17,78
 11. Marie med Tosca:               25 p     0 fel     00:17,88
 12. Sonja med Frasse:              25 p     0 fel     00:18,03
 13. Ingela med Essie:               25 p     0 fel     00:19,53
 14. Mia med Pajas:                   25 p     0 fel     00:21,13
 15. Anne-Marie med Mocca:  25 p     0 fel     00:29,69
 16. Agneta med Viggo:             25 p     0 fel     00:32,19
 17. Susanna med Essie:           25 p     0 fel     00:42,22
 18. Åsa med Diwa:                    25 p     0 fel     00:43,88
 19. Helene med Balder:           25 p     1 fel     00:22,44
 20. Madde med Allie:                 0 p     0 fel     02:00,00

Inomhussök 2: "Samlarrummet"

 1. Annica med Mixa:               25 p     0 fel     00:06,87
 2. Ingela med Essie:                25 p     0 fel     00:09,15
 3. Madde med Allie:                25 p     0 fel     00:10,09
 4. Susanne med Ella:              25 p     0 fel     00:12,19
 5. Margareta med Jack:          25 p     0 fel     00:13,50
 6. Susanna med Essie:            25 p     0 fel     00:17,84
 7. Marie med Tosca:                25 p     0 fel     00:20,00
 8. Irene med Zappo:                25 p     0 fel     00:21,28
 9. Sonja med Frasse:                25 p     0 fel     00:21,66
 10. Anne-Marie med Mocca:    25p     0 fel     00:25,03
 11. Kristina med Signe:             25 p     0 fel     00:31,25
 12. Agneta med Viggo:               25 p     0 fel     00:32,15
 13. Mia med Pajas:                     25 p     0 fel     00:42,28
 14. Ulrika med Siri:                    25 p     0 fel     00:54,53
 15. Gittan med Sigge                  25 p     0 fel     00:59,13
 16. Camilla med Kummin:        25 p     0 fel     01:03,94
 17. Helene med Balder:             25 p     0 fel     01:25,18
 18. Åsa med Diwa:                      25 p     0 fel     01:36,22
 19. Linda med Chaplin:             25 p     0 fel     01:51,82
 20. Lena med Edvin:                  25 p     0 fel     00:57,72

Sökområde 3: "Labyrintsalen"

 1. Annica med Mixa:                    25 p     0 fel     00:27,34
 2. Madde med Allie:                     25 p     0 fel     00:48,47
 3. Mia med Pajas:                         25 p     0 fel     00:59,31
 4. Irene med Zappo:                    25 p     0 fel     01:02,07
 5. Ulrika med Siri:                       25 p     0 fel     01:03,00
 6. Marie med Tosca:                    25 p     0 fel     01:04,81
 7. Ingela med Essie:                    25 p     0 fel     01:21,84
 8. Kristina med Signe:                25 p     0 fel     01:31,28
 9. Susanne med Ella:                  25 p     0 fel     01:47,41
 10. Helene med Balder:                25 p     0 fel     02:17,53
 11. Anne-Marie med Mocca:       25 p     0 fel     02:34,81
 12. Camilla med Kummin:             0 p     2 fel     04:00,00
 13. Gittan med Sigge:                      0 p     2 fel     04:00,00
 14. Agneta med Viggo:                    0 p     2 fel     04:00,00
 15. Lena med Edvin:                       0 p     2 fel     04:00,00
 16. Sonja med Frasse:                     0 p     2 fel     04:00,00
 17. Linda med Chaplin:                  0 p     2 fel     04:00,00
 18. Åsa med Diwa:                           0 p     2 fel     04:00,00
 19. Margareta med Jack:                0 p     2 fel     04:00,00
 20. Susanna med Essie:                  0 p     2 fel     04:00,00

Sökområde 4: "Atleljén"

 1. Anne-Marie med Mocca:       25 p     0 fel     00:11,12
 2. Mia med Pajas:                        25 p     0 fel     00:12,25
 3. Annica med Mixa:                   25 p     0 fel     00:19,44
 4. Susanne med Ella:                  25 p     0 fel     00:19,56
 5. Marie med Tosca:                   25 p     0 fel     00:19,87
 6. Irene med Zappo:                   25 p     0 fel     00:20,37
 7. Sonja med Frasse:                  25 p     0 fel     00:23,69
 8. Ulrika med Siri:                      25 p     0 fel     00:24,62
 9. Ingela med Essie:                   25 p     0 fel     00:25,10
 10. Gittan med Sigge:                   25 p     0 fel     00:29,03
 11. Camilla med Kummin:          25 p     0 fel     00:30,59
 12. Margareta med Jack:             25 p     0 fel     00:30,84
 13. Åsa med Diwa:                        25 p     0 fel     00:33,13
 14. Susanna med Essie:               25 p     0 fel     00:33,75
 15. Kristina med Signe:               25 p     0 fel     00:36,16
 16. Linda med Chaplin:               25 p     0 fel     00:40,38
 17. Madde med Allie:                   25 p     0 fel     00:42,66
 18. Helene med Balder:               25 p     0 fel     00:48,72
 19. Lena med Edvin:                    25 p     1 fel      00:41,75
 20. Agneta med Viggo:                  0 p     0 fel      01:00,00

TOTALEN:

 1. Annica med Mixa:               100 p     0 fel     01:09,55
 2. Irene med Zappo:                100 p     0 fel     01:57,04
 3. Marie med Tosca:                100 p     0 fel     02:02,56
 4. Mia med Pajas:                    100 p     0 fel     02:14,97
 5. Ingela med Essie:                100 p     0 fel     02:15,62
 6. Susanne med Ella:              100 p     0 fel     02:24,82
 7. Ulrika med Siri:                   100 p     0 fel     02:36,93
 8. Kristina med Signe:            100 p     0 fel     02:56,47
 9. Anne-Marie med Mocca:   100 p     0 fel     03:40,65
 10. Helene med Balder:            100 p     1 fel     04:53,87
 11. Madde med Allie:                  75 p      1 fel     03:41,22
 12. Margareta med Jack:            75 p     2 fel     05:00,50
 13. Sonja med Frasse:                 75 p     2 fel     05:03,38
 14. Susanna med Essie:              75 p     2 fel     05:33,81
 15. Camilla med Kummin:         75 p     2 fel     05:41,34
 16. Gittan med Sigge:                  75 p     2 fel     05:45,20
 17. Linda med Chaplin:              75 p     2 fel     06:48,82
 18. Åsa med Diwa:                       75 p     2 fel     06:53,23
 19. Lena med Edvin:                   75 p     4 fel     05:53,09
 20. Agneta med Viggo:               50 p     2 fel     06:04,34