Moment 1 - Inomhus

1. Caroline - Puck: Poäng: 25 - Fel: 0 - Tid: 00:23,56
2. Reidun - Douglas: Poäng: 25 - Fel: 0 - Tid: 00:59,94
3. Carina - Cola: Poäng 25 - Fel 0 - Tid: 01:04,35
4. Irene - Signe: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 01:05,37
5. Pia - Loppa: Poäng: 25 - Fel - 0 - Tid: 01:50,87
6. Charlotte - Lisa: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 01:52,91
7. Sonja - Frasse: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 02:05,41
8. Linda - Chaplin: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 02:25,43
9. Mia - Inka: Poäng: 0 - Fel 0 - Tid: 03:00,00
10. Jeanette - Sara: Poäng: 0 - Fel 2 - Tid: 03:00,00
11. Helene - Dixie: Poäng: 0 - Fel 2 - Tid: 03:00.00
12. Linnea - Dexter: Poäng: 0 - Fel 2 - Tid: 03:00,00
13. Ulla - Oden: Poäng 0 - Fel 2 - Tid: 03:00,00

Moment 2 - Behållare

 1. Caroline - Puck: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:04,09
 2. Linda - Chaplin: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:04,75
 3. Helene - Dixie: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid:00:08,87
 4. Ulla - Oden: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:09,72
 5. Sonja - Frasse: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:11,78
 6. Irene - Signe: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:12,66
 7. Charlotte - Lisa: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:16,13
 8. Mia - Inka: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00,19,32
 9. Carina - Cola: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:46,08
 10. Linnea - Dexter: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:50,00
 11. Reidun - Douglas: Poäng: 25 - Fel 1 - Tid: 00:42,60
 12. Pia - Loppa: Poäng: 0 - Fel 2 - Tid: 02:00,00
 13.  Jeanette - Sara: Poäng: 0 - Fel 2 - Tid: 02:00,00

Moment 3 - Fordon

 1. Linda - Chaplin: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:12,50
 2. Sonja - Frasse: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:43,97
 3. Linnea - Dexter: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid:01:05,06
 4. Helene - Dixie: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 01:39,56
 5. Charlotte - Lisa: Poäng 25 - Fel 0 - Tid: 01:43,12
 6. Mia - Inka: Poäng 25 - Fel 1 - Tid: 01:45,56
 7. Irene - Signe: Poäng 25 - Fel 2 - Tid: 00:35,12
 8. Pia - Loppa: Poäng: 0 - Fel 0 - Tid: 02:00,00
 9. Carina - Cola: Poäng: 0 - Fel 0 - Tid: 02:00,00
 10.  Jeanette - Sara: Poäng: 0 Fel: 2 - Tid: 02:00,00
 11. Reidun - Douglas: Poäng: 0 - Fel 2 - Tid: 02:00,00
 12. Caroline - Puck: Poäng: 0 - Fel 2 - Tid: 02:00,00
 13. Ulla - Oden: Poäng 0 - Fel 2 - Tid: 02:00,00

Moment 4 - Utomhus

 1. Helene - Dixie: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:28,13
 2. Linda - Chaplin: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:28,79
 3. Carina - Cola: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:43,94
 4. Reidun - Douglas: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:51,12
 5. Ulla - Oden: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 00:51,28
 6. Charlotte - Lisa: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 01:02,21
 7. Sonja - Frasse: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 01:09,31
 8. Pia - Loppa: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 01,11,43
 9. Jeanette - Sara: Poäng: 25 - Fel 0 - Tid: 01:24,10
 10. Linnea - Dexter: Poäng: 0 - Fel 0 - Tid: 02.00.00
 11. Mia - Inka: Poäng: 0 - Fel 0 - Tid: 02.00,00
 12. Caroline - Puck: Poäng 0 - Fel 0 - Tid: 02.00.00
 13. Irene - Signe: Poäng 0 - Fel 2 - Tid: 02:00,00

TOTALEN

 

 1. Linda - Chaplin: Poäng: 100 - Fel 0 - Tid: 03:11,47
 2. Sonja - Frasse: Poäng: 100 - Fel 0 - Tid: 04:10,47
 3. Charlotte - Lisa: Poäng: 100 - Fel 0 - Tid: 04:54,57
 4. Carina - Cola: Poäng: 75 - Fel 0 - Tid: 04:34,37
 5. Helene - Dixie: Poäng: 75 - Fel 2 - Tid: 05:16,56
 6. Reidun - Douglas: Poäng: 75 - Fel 3 - Tid: 04:33,66
 7. Irene - Signe: Poäng: 75 - Fel 4 - Tid: 03:53,15
 8. Mia - Inka: Poäng: 50 - Fel 2 - Tid: 07:04,88
 9. Caroline - Puck: Poäng: 50 - Fel 2 - Tid: 04:27,65
 10. Linnea - Dexter: Poäng: 50 - Fel 2 - Tid: 06:55,06
 11. Pia - Loppa: Poäng: 50 - Fel 2 - Tid: 07:02,30
 12. Ulla - Oden: Poäng: 50 - Fel 4 - Tid: 06:01,00
 13. Jeanette - Sara: Poäng: 25 - Fel 6 - Tid: 08:24,10