Nose Work Online Masterclass: Förslag att träna mer på

Dofter, ljud
Eukalyptusgömmor
Lagerbladsgömmor
Lavendelgömmor
Kombodofter
Andra hunddofter
Annan hund som kissat i sökområdet
Andra hundar utanför sökområdet
Andra djur som varit i sökområdet/är i närheten
Andra människor som är utanför sökområdet
Hund söker trots att det prasslas i godispåse
Sökområde bland ätbart (Tex i skafferi, kylskåp eller hundfoderavdelning i djuraffär)

Miljöer och underlag
Stadsmiljö
Lantmiljö
Underlag: Galler
Underlag: Prassel
Underlag: Blanka ytor

Doftplaceringar
Hög gömma
Klättra för att nå gömma
Hög oåtkomlig gömma
Låg gömma
Krypa för att nå gömma
Flera gömmor i sökområdet
Djupa gömmor
Doft placerad mitt under någonting lågt, tex bord eller stol
Doft placerad mitt uppe på någonting högt, tex hyllplan
Äldre doft (max 4 timmar)
Tomsök
Tidig gömma
Sen gömma

Sökområden
Behållarsök
Behållarsök: Stora behållare
Behållarsök: Många behållare
Behållarsök: I mönster
Behållarsök: Huller om buller
Behållarsök: Inomhus
Behållarsök: Utomhus
Inomhussök
Inomhussök: Ny plats för hunden
Inomhussök: Stökigt område
Inomhussök: Dålig ventilation/luft
Inomhussök: Sökområde i drag
Inomhussök: Litet sökområde
Inomhussök: Stort sökområde
Inomhussök: Flera rum ett i ett sök
Utomhussök
Utomhussök: Sökområde i skogen, utan andra föremål
Utomhussök: Sökområde bland liv och rörelse, tex torg
Utomhussök: I regnigt väder
Utomhussök: I blåsigt väder
Utomhussök: I kalla temperaturer
Utomhussök: I varma temperaturer
Utomhussök: Ny plats för hunden
Utomhussök: Sökområde med högt gräs och/eller buskar och träd
Fordonssök
Fordonssök: Okänd människa agerar domare och följer med bakom ekipaget under söket
Fordonssök: Fler än 1 fordon
Fordonssök: Andra typer av fordon än vad man är van vid
Fordonssök: Noggrannare sök med tydligt fokus på fordonet
Fordonssök: Utomhus
Fordonssök: Inomhus

Prestation
Hundens sökuthållighet
Hundens sökmotivation
Söka vid anvisning
Självständigare sök
Söka på avstånd från hundägare
Söka nära hundägaren
Nos på från start
Finsök
Markeringsträning - Tydligare markering
Markeringsträning - Längre markering
Markeringsträning - Håller markering trots störning
Markeringsträning - Hålla markering trots att matte/husse säger "Markerat"
Markeringsträning - Få bort felmarkeringar
Färdig - Komma ihåg att säga "Färdig" (klass 2 och 3)
Släppa redan hittad gömma
Koppelhantering - Använda olika typer av koppel och längder beroende på sökområde
Koppelhantering - Inte låta koppel släpa i golvet/marken
Koppelhantering - Inte låta kopplet bli sträckt
Koppelhantering - Inte låta kopplet trassla in sig i föremål
Hålla bra avstånd till hunden under pågående sök
Belöning - Nya belöningar
Belöning - Hitta rätt belöning för rätt sinnesstämning
Belöning - Belöna utan att tassa belöning inne i sökområdet
Stresstålig
Söka med publik
Sökplan inför varje sökområde
Tidsplan inför varje sökområde

69518718_10156718550477224_3572441590792192000_n