Information om våra Online-utmaningar i Nose Work

Stora Nose Work Utmaningen (totalt 3 st nivåer): 

- Nivå 1 innehåller 50 st sökövningar och utmaningen går ut på att genomföra och redovisa 30 sökövningar inom 30 dagar för att få prisrosett. Övningarna ger en bra grund och innehåller behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök. Innehåller sök som passar för klass 1 - 3 och en del "utanför boxen"-övningar. Så denna nivå är den som är mest omfattande och ger en väldigt bra grund att stå på, och är den jag rekommenderar att man börjar med...

- Nivå 2 innehåller 30 st sökövningar och kan upplevas lite knepigare (kanske framförallt för hundägaren då söken kan behöva lite mer planering.) På denna nivå behöver man klara 25 (av dessa 30, så färre övningar att välja bort) inom 30 dagar för att vinna prisrosett.

- Nivå 3 (Elit) innehåller 20 nya sökövningar av blandad karaktär, och detta är den svåraste nivån av de tre, men absolut inte omöjlig. Här behöver man klara 18 av 20 sökövningar på 30 dagar för att vinna rosetten.

Om man genomför samtliga 3 nivåer så har man sammanlagt 100 roliga och varierande sökövningar som ger hunden en bra erfarenhet och ett lite öppnare sinne om var doften kan vara placerad - guld värt!


Nose Work Tävlings - Edition

Denna utmaning består av 2 st delar. Del 1 går igenom tävlingsmomenten Behållare och Inomhus och innehåller totalt 86 sökövningar och del 2 innehåller 97 sökövningar för Utomhus och Fordon som ger en bra grund att stå på tävlingsmässigt. Denna utmaning passar om man tränar för klass 1 - 3.