Masterclass Kursvecka 4: Doftplaceringar

Hur vi väljer att placera våra doftbärare påverkar doftens spridning och därmed hundens möjligheter till att lokalisera gömmans placering. Vi kan göra det lättare för hunden, och vi kan göra det svårare. En gömmas placering kan också vara lätt för en hund, och samtidigt svår för en annan. Mycket handlar där om hundens storlek, träningserfarenheter samt egna preferenser.

Här nedan följer lite tips och råd inför låga gömmor, höga gömmor, djupa gömmor och filmklipp där rökstickor används för att få ett litet hum om hur doftmolnet kan bete sig i olika situationer. Avslutningsvis väntar lite roliga problemlösningar.

Låga gömmor

Låga gömmor, dvs gömmor nära golv/marknivå. Att träna på låga gömmor kan vara extra viktigt om man har en hund med högre mankhöjd eller om man är inne i en period där man tränar mycket på höga gömmor. Även om det många gånger kan ses som en enklare placering så finns det lite olika sätt att försvåra denna typ av gömma.

Försvåringar och utmaningar:
- Doft placerad så den pekar inåt mot väggen
- Doft placerad bakom något stort och täckande föremål som förhindrar doftspridning åt ena hållet. Se bild på exemplet med soffan i bildspelet här till höger.
- Doft placerad vid kraftigt drag, tex dörröppning
- Doft placerad under element som är på
- Doft placerad mitt på golvet utan närliggande föremål i närheten
- Doft placerad i mattkant
- En låg gömma med lite djup i. Tex i en golvbrunn, hål i gräsmattan, i glipor i golvet eller under galler
- Mindre doftbilder
- Doft mellan sådant som hunden redan är van att söka på. Tex doft placerad mitt på golvet/marken mellan två st behållare, eller en liten bit ifrån en tegelsten vid en sökvägg

Höga gömmor

När vi planerar för höga gömmor har vi möjlighet till en stor variation. Vi kan placera ut gömman så hunden når den när den fortfarande står med alla 4 tassar i marken, så hunden behöver sträcka på sig för att nå, hoppa upp på föremål för att nå eller så kan vi placera doften så den är hög och onåbar.

Förenklingar i höga gömmor:
- Renodlade godissök där du placerar godisbitarna högt upp är en bra start att få hunden att börja söka sig högre upp
- Öka successivt höjden på gömmorna
- Vinkla doftbäraren neråt eller utåt mot hunden
- Träna hunden på att balansera och hoppa upp på föremål vid sidan av Nose Work-träningen
- Om du har en liten eller mellanstor hund kan du även träna på att lyfta hunden för att nå eventuella höga gömmor

Försvåringar i höga gömmor:
- Högre gömmor
- Doft placerad högt upp utan synliga föremål i närheten (så som tex hyllor)
- Doft vinklad uppåt eller inåt mot väggen, bort från hunden
- En svävande hög doftgömma utan möjlighet att ta stöd med tassarna mot någonting för att sträva upp mot gömman
- Utomhussök med hög gömma där doftmolnet lätt kan ändra sig

Djupa gömmor

En djup gömma är en gömma där hunden medvetet inte når ända fram till doftkällan. Det kan röra sig om doft placerad bakom en dörr, under en soffa eller inne i ett skåp. Trots att gömman inte är nåbar så ska hunden ändå sträva efter att komma så nära som möjligt. Viktigt att tänka på är att inte hamna i perioder där djupa gömmor "övertränas" då det är lätt att hunden börjar nöja sig med att markera gömmor en liten bit ifrån, även vid de nåbara gömmorna. Ett bra tips är att även tänka på att placera gömmorna så vi har möjlighet att öppna upp och låta hunden få sin belöning framme vid doftkällan.

Enklare varianter av djup gömma:
- Mindre djup på gömman
- Gömma placerad utan att någonting "täcker för", tex på andra sidan stängsel/kompostgaller eller in under en låg bänk/säng som hunden inte kan krypa in under.
- Doft vinklad mot hunden

Mer utmanande djupa gömmor:
- Djupare gömmor
- "Täckta gömmor" tex inuti skåp, lådor eller bakom dörr
- Doft vinklad bort från öppningen och hunden

Problemlösningar

Svepet

Placera en större möbel så att den står lite snett mot väggen, och gärna i närheten av ett hörn. Placera doften så den är bakom denna möbel så hunden behöver nästla sig in bakom. Tanken med den här övningen är att vi ska se om hundarna "luras" till att gå förbi, och därmed missa gömman eller om de faktiskt är med på noterna.

Se exempelbild ovan under rubriken Låga gömmor

Inte nudda mark

Steg 1: Placera gömman så hunden behöver hoppa upp på något (tex stol) för att nå gömman
Steg 2: Placera gömman så hunden behöver hoppa upp på 2 olika saker för att nå gömman, tex upp på stol, sedan bord.
Steg 3: Placera gömman så hunden behöver hoppa upp på 3 olika saker för att nå gömman, tex upp på stol, sedan bord och sedan fönsterbrädan
Hur många steg kan du komma upp till?

Slalombanan

Bygg en gång till hunden med hjälp av diverse föremål. Gör gången snirklig och med snäva svängar. Placera doften längst ut på banan. Du som hundförare ska stå kvar vid starten medan hunden söker.

Över - Under

Bygg en bana där hunden ska behöva ta sig över ett hinder, sedan under ett annat, över ett tredje hinder och sist under igen innan de når gömman. Du som hundförare står kvar vid starten genom hela söket

Omvägssöket

Dra en långlina eller eller långkoppel så att den ligger som ett U mot ett träd eller en lyktstolpe. Placera ut en doftgömma framför vid långlinans karbinhake. Obs! Den ska ej vara nåbar när du kopplar hunden. Hunden behöver nu självmant komma på att den måste runda trädet för att få mer koppellängd och därmed nå gömman

 

Labyrinten 

Bygg en labyrint med hjälp av möbler, kompostgaller och allt ni har tillgång till. Låt det gärna finnas minst 2 återgångar och endast 1 gång som leder till slutet där gömman är placerad. Du som hundförare stannar kvar vid starten genom hela hundens sök

Vägg- övningen

Rigga ett sök där du som hundförare står på ena sidan väggen, och placera doften på andra sidan (annat rum). Hunden behöver nu söka sig bort från dig och förflytta sig i som ett U för att nå fram till gömman. Du står kvar vid starten medan hunden söker och hunden ska inte kunna se dig när den söker sig fram till doften. Använd speglar eller en hjälpreda för att se/tala om när hunden hittat rätt. Anpassa storleken på sökområdet och sträckan efter hundens kunnighet. 

Fortet

Placera doften mitt i ett rum och bygg sedan som en mur runt doftgömman. Muren bör stå ca 1 m från doften åt alla håll och kan bestå av kartonger, stolar, bord mm. Se till att lämna några glipor i muren som hunden kan passera genom för att nå fram till doftkällan

Kojan

Bygg en koja i ett rum, tex en tjockare filt över ett bord/hundbur/stor kartong och placera doften längst in i kojan. Låt hunden självmant komma på att söka inne i kojan. Försök få kojan så tät som möjligt så det inte sipprar ut massa doft

Gardinen

Häng en gardin i en dörröppning eller en filt över ett bord. Placera synliga retningar (tex behållare eller matskålar) på andra sidan, doft i en av dem. För att nå doften behöver hunden gå under/genom gardinen eller filten. Gardinen/filten kan bytas ut mot tex petflaskor som hänger ner och hunden behöver passera. 

Stöket

Välj ett mindre rum och skapa en stor oreda i det med möbler och diverse bråte. Ju mer vi stökar till, desto svårare. Placera doften längst in i rummet. Hunden ska nu försöka ta sig fram bland alla föremål för att nå gömman

Putta upp en dörr för att nå fram

Ha en dörr på glänt och placera en gömma på andra sidan, åtminstone 0,5 meter in i rummet. För att komma fram till gömman ska hunden buffa upp dörren. Ju mer dörren är öppen desto lättare kommer det vara för hunden att både lokalisera gömman samt att ta sig in till doften.

Underlag

Leta fram olika saker som kan ge ett varierat underlag. Tex presenning, bollar, petflaskor, kompostgaller, papperskassar, plastpåsar, skedar (eller andra ovassa bestick och blänkande föremål). Placera dessa tätt ihop framför doftgömman. 

Staketet

Placera doften i föremål som hunden har en stark motivation att söka vid (tex behållare) på ena sidan av ett staket. Startlinjen ska vara på andra sidan och hunden ska nu självmant komma på att springa runt staketet för att komma till sökområdet

Reptrasslet

Likt ett säkerhetsrum med laserstrålar i olika riktningar och med en värdefull diamant i andra änden av rummet ska vi nu skapa samma situation för hundarna. Spänn långlina eller rep så de går kors och tvärs som hunden kommer behöva ta sig förbi för att nå gömman

Vad har hänt här? 

Välj ut ett sökområde som inte är hemma inomhus. Placera ut doften I området och hitta sedan på diverse saker i området. Du kan tex börja gräva lite med händerna på ett ställe, stampa intensivt på ett annat. På ett 3e ställe kanske du sätter/lägger dig ner en stund, på ett fjärde flätar du ihop några grässtrå. Det kommer nu finnas flera intressanta händelsedofter i sökområdet som kan konkurrera med doften. Försvåring: bjud in en annan hund till sökområdet som kanske får söka godis i området, eller utföra lite trix i området (gärna ligg, rulla runt, kryp eller annat som gör att det blir mycket doft)