Svartvit Hund är H-märkta!

H-märkning är en officiell kvalitetsmärkning som utarbetats av Sveriges Hundföretagare tillsammans med våra yrkesråd.

H-märket är till för att hjälpa konsumenter av hundtjänster att aktivt välja seriösa företagare, utbildade utövare med hög ansvarskänsla och yrkesstolthet. Här hittar du den kvalitet du söker!

Vad innebär H-märkt?
För att kunna bli H-märkt som företagare måste man uppfylla Sveriges Hundföretagarnas utbildningskriterier, förbinda sig till att följa deras policy och deras medlemsstadgar. De begär dokumentation på utbildningar, arbetserfarenheter och referenser. Dessutom har branschorganisationen inblick i verksamheten och kunderna informeras om möjligheten att kontakta dem. God redovisningssed, journalföring, tystnadsplikt och regelbundna utvärderingar är självklarheter för H-märkta företag.

H-märkningen avser endast företag – alltså inte enskilda personer eller produkter.

Varför välja en H-märkt företagare?
I dagens Sverige får vem som helst kalla sig hundinstruktör, hundfrisör, hundpsykolog, hundfysioterapeut med mera. Som hundägare kan det vara svårt att gallra mellan tips och råd från allmänhet såväl som att hitta hundexpertis som verkligen är erkänd och dokumenterad. Behovet att förtydliga är stort. Vårt mål är att du som hundägare ska veta vem du anlitar!

Hur ser jag att ett företag är H-märkt?Efter godkännande får det H-märkta företaget ett behörighetsbevis (med uppdaterat årsmärke) som ska visas upp i kontakt med kunder. Utöver detta återfinner du själva H-märket i verksamhetens lokaler, på kursmaterial, hemsida, profilkläder med flera platser.

Du hittar alla h-märkta företag här: http://hitta.sverigeshundforetagare.se

company_h_brand